Równowaga Odpowiedzialność Społeczna

Pomagamy spełniać ambitne marzenia

Jesteśmy opiekunem fundacji Our Future Foundation, której celem jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i zawodowego uzdolnionych i ambitnych licealistów z całej Polski. Wsparcie dla młodych, utalentowanych osób jest bardzo ważne. Dzięki Our Future Foundation, wrota do najlepszych uczelni w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Niemczech i Włoszech stoją otworem. Podopieczni fundacji mają okazję studiować w najbardziej renomowanych uniwersytetach świata, m.in.: University of Oxford, University of Cambridge, czy Harvard University. 

Gigantycznym wsparciem dla młodych są programy stypendialne i mentoringowe, które pozwalają na poszerzanie wiedzy i zdobywanie równie cennych doświadczeń. 

– Przyczyniamy się do długofalowego rozwoju kraju poprzez budowanie kadr zdolnych do sprostania prawdziwie globalnym wyzwaniom – podkreślają przedstawiciele OFF. 

www.off.org.pl

Proekologiczne rozwiązania

W HREIT stawiamy na rozwiązania przyjazne dla środowiska. Z dbałością projektujemy zielone strefy wspólne, które pozytywnie wpływają na dobre samopoczucie i komfort mieszkańców, ale przede wszystkim mają na celu obniżać temperaturę i oczyszczać powietrze. Siejemy łąki kwietne na dziedzińcach, a mury oporowe to doskonałe miejsce dla wijącego się bluszczu. Zielone dachy, tarasy i ogrody tematyczne to tylko niektóre z rozwiązań, które znajdują zastosowanie w naszych projektach. Budujemy zbiorniki retencyjne, które gromadzą wodę do podlewania zieleni, a troszcząc się o cenne zasoby wody pitnej odzyskujemy szarą wodę, która zużywana jest do podlewania ogródków lub spłukiwania toalet. Poprzez wykorzystanie pomp ciepła pozyskujemy energię ze środowiska naturalnego, zmniejszając emisję zanieczyszczeń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych mieszkańców, na terenie inwestycji montujemy boksy lub stojaki na rowery, do wykładania powierzchni parkingów zewnętrznych używamy geokraty, a kosze na odpady przygotowane są pod segregację śmieci. Troszczymy się o bioróżnorodność: montujemy domki i poidła dla ptaków oraz owadów. Korzystamy z surowców neutralnych dla środowiska oraz ekologicznych farb pochłaniających smog.

Nasze projekty są również przygotowywane pod rejestrację w bazie projektów podlegających certyfikacji BREEAM.

BREEAM to najszerzej stosowany na świecie system oceny jakości i wpływu na środowisko. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak: innowacyjność, ekologia, bezpieczeństwo, ekonomia i komfort użytkowania. Budujemy z troską o środowisko i mieszkańców, z myślą o przyszłych pokoleniach.

Obraz autorstwa Felix Mittermeier

HREIT wspiera ambitne projekty

Z radością informujemy, że zaangażowaliśmy się w pomoc dla Fundacji CPI Młodzi Mistrzowie, której misją jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także dorosłych i seniorów, poprzez zdrowy styl życia i sport. CPI organizuje wydarzenia sportowe i inicjatywy integrujące społeczność lokalną, a także prowadzi nowatorskie programy edukacyjne.

Na pomoc Fundacji mogą liczyć dzieciaki o szczególnych umiejętnościach, zwłaszcza w dziedzinie sportu. W 2023 r. powstała Akademia Piłkarska CPI Warszawa.

Misja Fundacji zbiega się z priorytetami HREIT – z dumą wspieramy młodych i ambitnych ludzi w dążeniu do realizacji marzeń, angażujemy się również w inicjatywy lokalne skierowane do szerokiego grona odbiorców.

To będzie satysfakcjonująca i owocna współpraca!

Obraz autorstwa Freepik

Ratujemy zwierzęta

Zwierzęta są nam bardzo bliskie. Jesteśmy opiekunem Fundacji Pegasus, która od blisko 20 lat ratuje zwierzęta przed katorżniczą pracą, zaniedbaniem i najgorszym – śmiercią.  Przez ten czas udało się ocalić setki zwierząt. Mamy to szczęście, że możemy być opiekunem tego wspaniałego miejsca. Fundacja Pegasus ratuje nie tylko konie. Pod skrzydłami azylu schronienie znalazły także m.in.: osły, kozy, lamy, koty, psy. Tutejsi podopieczni otaczani są szczególną troską. Azyl współpracuje ze specjalistami z zakresu weterynarii, fizjoterapii, zoopsychologii. Ich praca sprawia, że skrzywdzone przez ludzi zwierzęta, ponownie zaczynają im ufać. 

W zgodzie z sentencją Immanuela Kanta: „Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta”.
Oby Wasze serca przepełnione były miłością.

"Ratując jedno zwierzę nie zmienimy świata, ale dla tego zwierzęcia zmieni się cały świat!"
– Pegasus –

HREIT partnerem programu stypendialnego Młodzi w Łodzi

Młodzi w Łodzi to program stypendialny stworzony przez Miasto Łódź we współpracy z łódzkimi pracodawcami. Jego celem jest zatrzymanie w Łodzi najzdolniejszych studentów łódzkich uczelni.

Dotychczas odbyło się czternaście edycji programu, w których łącznie do programów stypendialnych poszczególnych pracodawców złożono prawie 5450 wniosków. Zaangażowanie firm i instytucji przyjmuje różne formy, np. stypendium finansowego, finansowania miejsca w domu studenckim bądź finansowania kursu językowego lub innego kursu podnoszącego kompetencje. Zasady i warunki przyznawania stypendiów określają regulaminy ustanawiane przez poszczególnych fundatorów w porozumieniu z organizatorem programu.

W gronie fundatorów tegorocznej edycji programu znalazła się również nasza firma! HREIT ufunduje miejsce w domu studenckim dla jednego z laureatów.

https://mlodziwlodzi.pl/program-stypendialny-firmy-hreit/

Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton