ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця "Політика конфіденційності" встановлює правила обробки та захисту персональних даних, що надаються особами у зв'язку з використанням ними послуг компанії HREIT S. A. з головним офісом у Варшаві, в тому числі через веб-сайт:

(далі: „Веб-сайт”).

2. ХТО Є АДМІНІСТРАТОРОМ МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?

Адміністратором Ваших персональних даних є компанія HREIT S. A. з головним офісом у Варшаві вул. Księdza Ignacego Jana Skorupki 5, 00-546 Warszawa, внесена до реєстру підприємців Національного судового реєстру у віданні Окружного суду м. Варшави у Варшаві XII Господарського відділу Національного судового реєстру під номером KRS: 0000741906, ІПН (NIP): 5252757857, стат. номер (REGON): 380873593 або компанія з капітальної групи HREIT, яка є постачальником послуг Веб-сайту (далі "Адміністратор").

3. ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І ЩО ОЗНАЧАЄ ЇХ ОБРОБКА?

Персональні дані означають інформацію про ідентифіковану фізичну особу або особу, яка ідентифікується. Обробка персональних даних - це, по суті, будь-яка дія з персональними даними, незалежно від того, виконується вона автоматизованим способом чи ні, наприклад, збір, зберігання, збереження, організація, зміна, перегляд, використання, спільне використання, обмеження, видалення або знищення. Адміністратор обробляє персональні дані для різних цілей, і в залежності від мети можуть застосовуватися різні способи збору, правові підстави обробки, використання, розкриття і терміни зберігання.

4. КОЛИ ЦЯ ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ?

Ця політика конфіденційності застосовується до всіх випадків, коли Адміністратор є Адміністратором персональних даних і обробляє персональні дані. Це відноситься як до випадків, коли Адміністратор обробляє персональні дані, отримані безпосередньо від суб'єкта даних, так і до випадків, коли персональні дані були отримані з інших джерел. Адміністратор виконує свої інформаційні зобов'язання в обох вищезазначених випадках, як зазначено у ст. 13 та ст. 14 RODO відповідно до цих положень.

5. ПРАВОВА ОСНОВА

З метою забезпечення безпеки даних, які нам довіряють, ми розробили внутрішні процедури і рекомендації, щоб запобігти передачі даних стороннім особам. Ми контролюємо їх роботу і постійно перевіряємо їх відповідність відповідним правовим актам. Персональні дані, що містяться у формах, а також персональні дані, зібрані автоматично або зібрані у зв'язку з наданням чи пропозицією послуг, обробляються відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46/ЄC (Загальний регламент про захист даних, RODO). Ми будемо обробляти Ваші дані тільки в тих цілях, на які Ви погодилися, клікнувши по відповідних полях форми, розміщеної на Веб-сайті, або іншим способом. Правовою підставою для обробки Ваших персональних даних є Ваша згода на обробку даних або вимога про надання послуги, яку Ви у нас замовили (відповідно до ст. 6 п. 1 пп. a і b RODO). Залежно від мети, для якої обробляються Ваші дані, Адміністратор має відповідні правові підстави для обробки Ваших даних, наприклад:

 • коли обробка необхідна для виконання договору, укладеного з Вами, або для вжиття заходів на Вашу вимогу до укладення договору - ст. 6 п. 1 пп. b RODO,

 • коли Вас просять дати згоду на обробку даних для певної мети - ст. 6 п. 1 пп. a RODO,

 • коли ми повинні реалізувати т. зв. законні інтереси, наприклад, прийняти Ваш запит і відповісти на нього – ст. 6 п. 1 пп. f RODO,

 • коли обробка необхідна для виконання юридичного зобов'язання, якому ми підпорядковуємося, наприклад, коли необхідно надати персональні дані державним органам – ст. 6 п. 1 пп. c RODO.

Інформуємо, що надання Адміністратору персональних даних не є вимогою законодавства і що Ви не зобов'язані їх надавати. Надання персональних даних в маркетингових і комерційних цілях є добровільним, і ми не ставимо надання будь-яких послуг в залежність від отримання згоди на використання даних в маркетингових і комерційних цілях. Якщо Ви замовили у нас послугу, надання даних необхідно для виконання договору або з метою надання послуги.

6. ЗГОДА

Персональні дані обробляються на підставі згоди та у випадках, коли закон уповноважує Адміністратора обробляти персональні дані на підставі закону або з метою реалізації договору, укладеного між сторонами.

За жодних обставин Адміністратор не збиратиме та не оброблятиме конфіденційні персональні дані: що розкривають расове чи етнічне походження, політичні погляди, релігійні чи ідеологічні переконання, членство в профспілках та генетичні дані, біометричні дані для однозначної ідентифікації фізичної особи або дані, що стосуються здоров'я, статевого життя чи сексуальної орієнтації даної особи.

Якщо Ви дали свою згоду на обробку даних в маркетингових і комерційних цілях, Ваші дані будуть оброблятися на постійній основі, якщо Ви не відкликаєте свою згоду на їх використання. Якщо Ви не дали цієї згоди, ми будемо обробляти Ваші дані тільки протягом часу, в який ми надаємо Вам послуги (наприклад, протягом часу, в який Ви користуєтеся нашими послугами). Тим не менш, ми можемо зберігати Ваші дані після того, як Ви відкликали свою згоду або після того, як надання вам послуг було завершено, якщо ця обробка виправдана законом (наприклад, для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування) або ми припускаємо, що архівування Ваших даних необхідно для захисту наших прав.

7. АВТОМАТИЧНЕ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

У деяких випадках Адміністратор і постачальники послуг використовують файли "cookie", веб-маяки та інші технології для автоматичного збирання певних типів інформації під час відвідування нашого Веб-сайту або за допомогою адрес електронної пошти. Збирання такого роду інформації дозволить нам краще зрозуміти і поліпшити роботу, функціональність і продуктивність Веб-сайту, а також визначити ефективність нашої маркетингової діяльності.

Зібрана таким чином інформація не завжди є персональними даними, тобто дозволяє ідентифікувати конкретну особу, але таке може статися, наприклад, коли можна буде пов'язати IP-адресу або інформацію про місцезнаходження з конкретною адресою електронної пошти.

8. IP-АДРЕСИ

IP-адреса - номер, що присвоюється комп'ютеру при підключенні до iнтернету, який забезпечує зв'язок між цим комп'ютером і сервером. IP-адреси відвідувачів Веб-сайту можуть бути записані для забезпечення безпеки ІТ-системи і в діагностичних цілях. Ця інформація також може бути використана в сукупній формі для аналізу інтернет-тенденцій і оцінки роботи Веб-сайту.

9. ФАЙЛИ "COOKIE" ТА ПРОФІЛЮВАННЯ

Інформуємо, що для того, щоб адаптувати контент і послуги нашого Веб-сайту hreit.pl до індивідуальних інтересів і потреб користувачів, ми використовуємо інформацію, збережену серверами на кінцевих пристроях користувача (комп'ютер, планшет, смартфон і т.д.), яку сервери можуть читати при кожному підключенні з цього пристрою, так зв. файли "cookie". Ці сервери також можуть використовувати інші технології з функціями, подібними або ідентичними файлам „cookie”.

Файли "соокіе" - ІТ-дані, зокрема текстові файли, які, зберігаючи їх на кінцевому пристрої користувача, дозволяють дізнатися про його поведінку, інтереси і потреби. Файли "cookie" забезпечують статистичні дані про використання Веб-сайту і його функціональних можливостей. Файли "cookie", як правило, не ідентифікують персональні дані користувача. Файли "соокіе" завжди містять доменне ім'я Веб-сайту і час їх зберігання на кінцевому пристрої.

Файли "соокіе" можуть розміщуватися на кінцевому пристрої користувача Веб-сайту, а потім використовуватися рекламодавцями, дослідницькими компаніями або постачальниками мультимедійних додатків, які співпрацюють з Адміністратором. Нижче наведено список наших довірених осіб, яким ми дозволяємо використовувати на наших сайтах файли „cookie”.

10. ФАЙЛИ "COOKIE" ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ:

 • адаптації вмісту сторінок Веб-сайту до уподобань користувача та оптимізації використання сайтів, оскільки файли "cookie" дозволяють розпізнавати пристрій користувача Веб-сайту та правильно відображати сайт з урахуванням його індивідуальних потреб,

 • створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як користувачі Веб-сайту використовують сайти, що дозволяє їх покращувати (ми перевіряємо, скільки у нас користувачів, як довго користувачі використовують наш Веб-сайт, який контент їх особливо цікавить)

 • надання користувачам рекламного контенту, більш адаптованого до їх інтересiв, за допомогою т. зв. профілювання, тобто перевірки їх інтересів і переваг в результаті аналізу сайтів, використовуваних користувачем.

В рамках Веб-сайту ми можемо використовувати такі типи файлів „cookie”:

 • так звані необхідні файли "cookie", що дозволяють використовувати послуги, доступні на Веб-сайтах, наприклад, файли "cookie" для аутентифікації, якi використовуються для послуг, що вимагають аутентифікації на Веб-сайтах,

 • файли "cookie", які використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, використовуються для виявлення зловживань в області аутентифікації на Веб-сайті,

 • файли "cookie", що дозволяють збирати інформацію про те, як використовувати сторінки Веб-сайту,

 • так звані функціональні файли "cookie", що дозволяють "запам'ятати" вибрані користувачем налаштування і персоналізувати користувальницький інтерфейс, наприклад, в області обраної мови або регіону, з якого походить користувач, розмір шрифту, зовнішній вигляд веб-сторінки і т. д.,

 • так звані рекламні файли "cookie", що дозволяють надавати користувачам рекламний контент, більш адаптований до їхніх інтересів.

У багатьох випадках програмне забезпечення, яке використовується для перегляду сайтів (веб-браузер), за замовчуванням дозволяє зберігати файли «cookie» на кінцевому пристрої користувача.

Кожен користувач має можливість в будь-який час відключити в своєму програмному забезпеченні можливість прийому файлів "cookie". Детальна інформація про можливості і способи управління файлами "cookie" доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузер).

Вимкнення файлів "cookie" може спричинити труднощі або навіть перешкодити використанню деяких послуг на Веб-сайті, однак це не завадить читати або переглядати контент, розміщений на Веб-сайті, за винятком того, для доступу якого потрібен вхід.

Згода користувача на прийом файлів "cookie" здійснюється шляхом зміни налаштувань браузера, що забезпечують обробку файлів "cookie", або шляхом вираження згоди у відповідному "вікні" на Веб-сайті.

11. ІНСТРУМЕНТИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Адміністратор може збирати і використовувати дані про географічну локалізацію комп'ютера або мобільного пристрою користувача. Дані про локалізацію збираються для надання користувачам інформації про послуги, які, на нашу думку, можуть представляти для них інтерес залежно від їх локалізації. Вони також збираються для поліпшення наших продуктів і послуг, заснованих на геолокаційних рішеннях.

12. ВІДЖЕТИ І ДОДАТКИ СОЦМЕРЕЖ

На Веб-сайті можуть бути функції, які дозволяють ділитися контентом за допомогою сторонніх програм соціальних медіа, таких як кнопка «подобається» у Facebook або віджет у Twitter. Всі ці додатки соцмереж можуть збирати і використовувати дані про активність користувачів на сайтах Адміністратора. Будь-яка персональна інформація, що надається користувачами через такі додатки соцмереж, може бути зібрана і використана іншими користувачами вищевказаних додатків соцмереж, а взаємодія з ними регулюється положеннями політики конфіденційності компаній, які є постачальниками додатків. Ми не маємо впливу і не несемо відповідальності за вищевказані компанії і використання ними даних користувача.

Крім того, веб-сайти Адміністратора можуть містити блоги, дискусійні форуми, сторінки краудсорсингу та інші програми чи послуги (спільно називаються «соціальними функціями»). Мета соціальних функцій - полегшити обмін знаннями та контентом. Будь-які персональні дані, надані користувачами, які використовують будь-яку з соціальних функцій Адміністратора, можуть бути передані іншим користувачам даної соціальної функції (якщо інше не вказано під час їх збору), над якими ми маємо обмежений контроль або не маємо його взагалі.

13. ДЛЯ ЯКИХ ЦІЛЕЙ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ МОЇ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Використовуючи наш веб-сайт, Ваші персональні дані збираються і обробляються в цілях, зазначених у політиці захисту персональних даних. Тому, залежно від сайту, на якому Ви залишаєте дані, ми щоразу інформуємо Вас про відповідні цілі обробки, однак ми можемо вказати наступні відомі нам цілі обробки даних:

 • реєстрація на конкретну подію чи публікацію,

 • підписка на цікаві для Вас матеріали,

 • реєстрація в спеціальній програмі,

 • подача запиту на пропозицію або презентацію послуг, що надаються,

 • замовлення комерційної та рекламної інформації (наприклад, відправка інформаційного бюлетеня на адресу електронної пошти, надану особою, відправка комерційної інформації про різні продукти і послуги, наші і наших довірених партнерів, відправка інформації про різні конкурси, рекламні кампанії, як наші, так і наших надійних партнерів),

 • відправка запиту щодо контактів,

 • використання онлайн-додатків або інструментів.

Ми використовуємо надану Вами інформацію для наступних цілей:

 • тих, які невід'ємно пов'язані з реалізацією і наданням послуг на Веб-сайті, наданням Вам продуктів і послуг;

 • для перевірки якості послуг, що надаються, для ведення ринкової статистики (ми перевіряємо, скільки користувачів відвідують наш Веб-сайт, як довго вони перебувають на Веб-сайті і який контент їх особливо цікавить, щоб зміст Веб-сайту відповідав їх потребам), а також для цілей профілювання користувачів (файли „cookie”);

Персональні дані, надані особами, а потім зібрані в порядку, описаному вище, а також дані про згоду на обробку даних в комерційних і рекламних цілях дозволяють ідентифікувати осіб тільки Адміністратором. Дані можуть бути передані третім особам тільки в тому випадку, якщо це буде необхідно і в необхідному обсязі – суб'єктам, які співпрацюють з Адміністратором в області наданих йому послуг і підтримують поточну економічну діяльність, тобто суб'єктам, що надають юридичні, кур'єрські послуги, агентствам, компаніям по нерухомості та ріелторам, суб'єктам в області ІТ, HR або маркетингу, банкам, що надають кредити клієнтам Адміністратора або банкам, які ведуть депозитні рахунки для інвестицій, а також компаніям з капітальної групи HREIT S. А. з головним офісом у Варшаві. Інформація, що відноситься до IP-адрес користувачів, може бути передана уповноваженим державним органам на їх запит для проведення судових розглядів або третім особам на підставі постанов державних органів. Ці суб'єкти не є адміністраторами даних, а довірені дані використовуються тільки для цілей, зазначених нами і випливають з описаних вище підстав. Дані, отримані в результаті збору так званих файлів «cookie», обробляються нашими надійними партнерами, список яких вказаний нижче (див: файли „cookie”).

14. ДОСТУП ДО ДАНИХ ТА ДОЗВОЛИ

Персональні дані можуть бути переглянуті фізичною особою, до якої вони відносяться. Ця особа також має право змінювати та припиняти обробку своїх даних у будь - який час, а також має такі права у зв'язку з обробкою своїх персональних даних, зазначених у RODO, тобто:

 • право запитувати доступ до Ваших персональних даних (включаючи отримання підтвердження про те, що вони обробляються, і отримання інформації, наприклад, про цілі, джерела, категорії оброблюваних даних або періоді їх зберігання), що також включає в себе право безкоштовно отримувати копії Ваших власних даних (за будь-які наступні копії, які запитує суб'єкт даних, ми можемо стягувати плату в розумній сумі, що випливає з адміністративних витрат),

 • право на виправлення персональних даних (якщо вони неправильні), що також включає в себе додавання неповних персональних даних, однак для цього ми можемо попросити Вас подати додаткову заяву,

 • право на видалення персональних даних (так зване "право бути забутим"), коли, наприклад, вони не є необхідними для досягнення цілей, для яких вони були зібрані, було відкликано згоду на їх обробку або нема інших правових підстав для їх обробки,

 • право на обмеження обробки даних, якщо, наприклад, Ви сумніваєтеся в правильності персональних даних - на період, що дозволяє нам перевірити правильність цих даних,

 • право заперечувати проти обробки,

 • право на передачу даних, в тому числі на отримання від нас в структурованому, широко використовуваному машиночитаемому форматі Ваших власних персональних даних, які Ви нам надали,

 • право на відкликання згоди на обробку даних (при цьому відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була проведена на підставі згоди до її відкликання),

 • право подати скаргу Голові Управління по захисту персональних даних, якщо Ви вважаєте, що обробка персональних даних порушує положення RODO.

15. БЕЗПЕКА ТА ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ

Адміністратор застосовує відповідні політики і процедури для захисту персональних даних від несанкціонованої втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, навіть при всіх наших зусиллях, неможливо повністю захистити Ваші дані від усіх загроз. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб доступ до персональних даних був обмежений особами, яким необхідно знати цю інформацію. Особи, які мають доступ до даних, зобов'язані зберігати їх конфіденційність. Крім того, одним з принципів політики Адміністратора в цьому відношенні є зберігання персональної інформації тільки протягом періоду:

 • протягом якого необхідно обробити запит,

 • протягом якого вона необхідна для виконання правил і зобов'язань, що випливають із загальновизнаних законів або політик, нормативних актів або інших вимог, що застосовуються до Адміністратора,

 • поки особа не запросить видалення такої інформації.

Термін зберігання персональних даних залежить від конкретного характеру та обставин (і, зокрема, мети), для яких персональні дані були зібрані.

16. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Адміністратор залишає за собою право змінювати політику конфіденційності, на яку може вплинути розвиток інтернет-технологій, можливі зміни законодавства в області захисту персональних даних, розвиток нашого Веб-сайту і послуг, що надаються. Про будь-які зміни Адміністратор буде інформувати в наочній і зрозумілій формі.

17. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ

Веб-сайт може містити посилання на інші сайти. Такі сайти працюють незалежно від Веб-сайту і жодним чином не контролюються Адміністратором. Ці сайти можуть мати свої власні політики і правила конфіденційності, з якими ми рекомендуємо Вам ознайомитися.

18. КОНТАКТИ

У разі сумнівів щодо будь-якого з положень цієї політики конфіденційності, ми у Вашому розпорядженні - наші дані можна знайти у вкладці - КОНТАКТИ.

Зв'язатися з нами з питань захисту персональних даних можна по електронній пошті: rodo@hreit.pl

 

Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton